Savez frizera u Bosni i Hercegovini je osnovan Odlukom o osnivanju, koju je 18.12.2011. godine donijela Osnivačka skupština, kao dobrovoljno, nestranačko i neprofitno tijelo, a u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine.

Prema svom Statutu Savez frizera u Bosni i Hercegovini je neprofitabilna, nevladina, nezavisna, dobrovoljna i vanstranačka organizacija osnovana radi unapređenja i ostvarivanja zajedničkih interesa i ciljeva članova Saveza, u skladu sa Zakonom, a čija svrha nije stjecanje dobiti.

Savez djeluje na području cijele Bosne i Hercegovine.

Sjedište Saveza je u Vitezu, Kralja Tvrtka bb.

Sukladno Statutu ciljevi i djelatnosti Saveza su:

 • unapređenja rada frizerske struke u Bosni i Hercegovini;
 • zalaganje za usklađivanje i uvođenje modnih međunarodnih standarda u frizerskoj struci;
 • organizovanje susreta i razmjena iskustava sa drugim savezima, udruženjima radi ostvarivanja zajedničkih interesa i ciljeva;
 • organiziranje takmičenja frizera u Bosni i Hercegovini;
 • saradnja sa privrednim i obrtničkim komorama i drugim organizacijama u Bosni i Hercegovini, radi unapređenja frizerske struke;
 • saradnja sa poduzetnicima u cilju informisanja o proizvodima za njegu kose, alata i pribora za obavljanje frizerske djelatnosti;
 • saradnja sa medijima, te objavljivanje informacija o frizerskim manifestacijama koje se održavaju u Bosni i Hercegovini;
 • saradnja i pružanje pomoći obrazovno-školskim institucijama u cilju što boljeg obrazovanja frizerskih kadrova;
 • poticanje i pružanje stručne i tehničke pomoći članovima Saveza;
 • određivanje kalendara održavanja stručnih manifestacija organiziranim od strane Saveza i njegovih članova;
 • prikupljanje informacija o svim takmičenjima frizera u Bosni i Hercegovini i svijetu;

Članovi Saveza su pravna lica (udruženja, društva ili  klubovi) koja se bave frizerskom djelatnošću, a registrirana su kod nadležnih organa u BiH i koja prihvate Statut i ciljeve Saveza.

Pravo na članstvo u Savezu se stiče kada Upravni odbor Saveza utvrdi da su ispunjeni uslovi utvrđeni Statutom.