Savez frizera

Savez frizera u Bosni i Hercegovini > Vijesti > Aktivnosti > Savez pokreće brojne aktivnosti: Zalaganje i transparentnost vodilje za daljnji put

Savez pokreće brojne aktivnosti: Zalaganje i transparentnost vodilje za daljnji put

Rukovodstvo našeg Saveza frizera u Bosni i Hercegovini sa Saninom Fazlićem kao predsjednikom na čelu, posljednjih mjeseci radilo je na analiziranju svih okolnosti, prilika, šansi i mogućnosti koje stoje u ovom vremenu pred frizerstvom, frizerima, barberima i kozmetičarima u našoj zemlji.

Prikupljene su brojne važne informacije na koje načine funkcioniraju druga udruženja i savezi, koliko uspješno realiziraju svoje projekte i ustanovljen je jasan potencijal da frizerska zajednica, da je tako uvjetno nazovemo, raspolaže sa velikim mogućnostima da se unaprijedi, da poboljša vlastitu ulogu i važnost u društvu te da Savez kao krovnu i jedinu organizaciju koja ovu vrlo brojnu zajednicu može predstavljati podigne na najveći mogući nivo.

Prvi korak je maksimalna promocija Saveza a samim time i frizerstva općenito. Jer frizeri ponajviše, uz srodne pozive koji se vežu za frizerstvo, vjerovatno su jedini koji pružaju usluge koje koristi gotovo svaki mogući stanovnik naše zemlje i svijeta općenito.

Jedan od projekata u realizaciji zacrtanih ciljeva u ovoj godini svakako je i iznova pokretanje ove platforme, odnosno zvaničnog web portala Saveza na kojem će biti dostupne sve informacije koje se tiču aktivnosti Saveza, od takmičenja, novosti iz svijeta frizerstva, edukacija i seminara, druženja i umrežavanja frizera, pa do saopćenja organa Saveza vezanih za aktuelna dešavanja koja se tiču samog Saveza.

Osim promocije aktivnosti Saveza i njegovog značaja, cilj je i potpuna trasparentnost koja se odnosi na sve moguće odluke, poteze i korake koje Savez i njegovi organi učine.

Da bi smo olakšali informiranje članova Saveza o takmičenjima, pravilnicima, seminarima, kodeksima i brojnim drugim dokumentima koji su se do sada proslijeđivali putem mailova što je otežavalo i oduzimalo dosta vremena frizerima, najvažnije pravilnike postavili smo na naš web portal te se do njih može doći u samo nekoliko klikova.

Također, s ciljem da je frizerima, medijima, sponzorima i javnosti na jednom mjestu dostupno sve o rukovodstvu Saveza, načinu na koji on funkcionira, kako je uspostavljen, šta mu je uloga ili koji klubovi participiraju u njegovom radu, sve ključne informacije postavili smo na naš portal. U planu je i evidentiranje kompletnog članstva čije liste uz redovno ažuriranje također će biti na našoj zvaničnoj web stranici kako bi se spriječila bilo kakva mogućnost manipulacija ili propusta tokom prijava za takmičenja., seminare ili druženja pod pokroviteljstvom Saveza.  

Za poslove profesionalnog izvještavanja o aktivnostima Saveza angažirali smo stručnu ekipu da nam pomogne i učinili najviše što uz trenutnu situaciju i uvjete možemo. Također nam je u planu da u narednom periodu uz mogućnosti kojima budemo raspolagali radimo na promociji našeg Saveza kako bi animirali sve koji mogu dati podršku, od institucija do sponzora, a posebno podršku za uspješne i hrabre takmičare koji brane boje Bosne i Hercegovine na brojnim takmičarskim scenama.

Stoga, želimo pozvati sve članove Saveza, članove klubova, ali i frizere, barbere i kozmetičare koji nisu članovi da prate naš rad, ukazuju na probleme, daju prijedloge i pomognu našem volonterskom angažmanu. Jer ovo je prilika da Savez kao našu krovnu organizaciju podignemo na jake i zdrave noge, ne osvrčući se na prošla vremena u kojima je teškom mukom Savez preživljavao. Ali je uspio preživjeti i stoga želimo po svaku cijenu da bude ono što treba biti. Da bude kuća frizerskog zajedništva, bez obzira odakle njegovi članovi bili, kako se zvali i kome pripadali.